Odstąpienie od umowy.

 

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania przyczyny, w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru, pod warunkiem, że dotyczy to mebli standardowych.

2. Mebel standardowy to taki, który spełnia standardowe wymiary, posiada bazową powłokę lakierniczą oraz podstawowe okucia. W przypadku mebli dostępnych w różnych wariantach wymiarowych, za mebel standardowy uważa się jego najmniejszą oferowaną wersję.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub dostosowanych do jego zindywidualizowanych potrzeb, (Ustawa o prawach konsumenta, Art.38 pkt.3).

4. W celu zwiększenia pewności w dokonywaniu wyboru, Klient może zgłosić prośbę o przesłanie próbek lub dodatkowych zdjęć zgodnych z jego preferencjami. W przypadku wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z nami, chętnie udzielimy dodatkowych informacji.

5. Prawo do zwrotów nie ma zastosowania do zamówień dokonywanych przez firmy lub inne działalności gospodarcze.

6. Jeśli Klient postanowi odstąpić od umowy, powinien dostarczyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie w terminie określonym w punkcie 1. Formularz zwrotu jest dostępny w poniższym linku.

7. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient, który jest zobowiązany zwrócić towar w stanie nienaruszonym w ciągu 30 dni od daty otrzymania na adres wskazany przez Sprzedawcę.

8. Po otrzymaniu zwróconego towaru w stanie nienaruszonym, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Klientowi wartość zakupionego mebla w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych. Zwrot płatności dokonuje się przelewem na wskazane przez Klienta konto.