Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

dokument obowiązujący od dnia 11.03.2022 r.

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych “Polityka prywatności” oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez stronę internetową woodtime.pl oraz przez Sklep (zakładka Produkty) pod tą samą domeną.

Stosujemy nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych. Gwarantujemy również, że przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Z tego względu, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Tomasz Kucharczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FURNI.PL TOMASZ KUCHARCZYK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Władysława Broniewskiego 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 5510014363, REGON: 121402348

adres korespondencyjny: ul. Władysława Broniewskiego 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
telefon: +48 602 358 814
e-mail: info@woodtime.pl

2. Twoje dane osobowe, które nam podajesz są przetwarzane w następujących celach:

Założenie konta w Sklepie

Zakładając konto użytkownika należy podać swój e-mail oraz ustalić bezpieczne hasło (tzn. składające się z co najmniej 12 znaków zawierające duże, małe litery, liczby i znaki specjalne). Po zalogowaniu się na swoje konto możesz swoje dane uzupełnić o np. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne (ułatwią składanie zamówienia). Możesz posiadać konto, nie uzupełniając swoich danych.

dane osobowe: e-mail, hasło

podstawa przetwarzania: umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie

czas przechowywania danych: do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie. Jednak Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

Złożenie zamówienia w Sklepie

dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu dla kuriera, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, e-mail

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowa sprzedaży oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych

czas przechowywania danych: przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy oraz do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością. Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania, otrzymania bezpłatnych próbek kolorów drewna)

dane osobowe: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres do wysyłki

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową

czas przechowywania danych: przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji* lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj Twoja zgoda na nasze działania marketingowe

czas przechowywania danych: do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

Subskrypcja newslettera

dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj Twoja zgoda na nasze działania marketingowe

czas przechowywania danych: do momentu, w którym wypiszesz się z naszego newslettera. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu dla kuriera, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, e-mail

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym celu (ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami)

czas przechowywania danych: do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.

Analiza statystyk, badanie ruchu na stronie internetowej

dane osobowe: adres IP

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu statystyk i mierzeniu ruchu na stronie

czas przechowywania danych: 26 miesięcy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu, adres rozliczeniowy, adres do wysyłki, e-mail

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy bądź świadczenia przez nas usług, w szczególności usług świadczonych przez Sklep.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne, analityczne, IT.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA, gdzie znajdują się serwery Google. Korzystamy z usług Google w celu analizy ruchu na naszej stronie internetowej i budowania statystyk w tym zakresie. Google w celu świadczenia nam tych usług przetwarza Twój adres IP i może przechowywać go na serwerach Google LLC znajdujących się w USA.

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

7. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Na podstawie RODO masz prawo do:

W razie potrzeby mamy prawo do wydłużenia terminu miesięcznego o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

8. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Możesz wyrazić żądanie cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przesyłając wiadomość na nasz adres e-mail: info@woodtime.pl

POLITYKA COOKIES

Strona WWW nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony WWW pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest:

Tomasz Kucharczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FURNI.PL TOMASZ KUCHARCZYK, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Władysława Broniewskiego 9, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 5510014363, REGON: 121402348

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwalana ulepszanie jej struktury i zawartości.

W ramach strony WWW stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Te pliki cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje, lub funkcjonalności działały poprawnie,
„stałe” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookies
Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na następujących stronach:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=pl
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings#1TC=windows-7

GOOGLE ANALYTICS

Nasza strona WWW korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics to anonimowe statystyki dla strony www.podologia-mpiosek.pl, dzięki którym możemy lepiej poznać Twoje oczekiwania i rozwijać stronę WWW tak, aby była jeszcze bardziej interesująca i przyjazna. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w wielu krajach na świecie. Więcej o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie informacji do Google Analytics, możesz skorzystać z bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

FACEBOOK PIXEL

Facebook Pixel dostępne jest w ramach serwisu Facebook i dostarczane jest przez Meta, Inc. W ramach tego narzędzia kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. W ten sposób mogę precyzyjnie dopasować treści reklam i działań marketingowych moich usług. By kierować do Ciebie reklamy spersonalizowane pod kątem Twoich działań na mojej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach strony woodtime.pl Pixel Facebook’a. Pixel Facebook w automatyczny sposób gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony w zakresie przeglądanych podstron. Gromadzone w ten sposób dane są najczęściej przekazywane i przechowywane na serwerach Facebooka, które znajdują się z Stanach Zjednoczonych. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Mogę natomiast zobaczyć, jakie działania zostały przez Ciebie podjęte w ramach mojej strony. Istotną kwestią, na którą chcę zwrócić Twoją uwagę to fakt, że Facebook może łączyć informacje z innymi, które zebrał w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać je do własnych celów, w tym również marketingowych. Pamiętaj, że zawsze możesz zarządzać ustawieniami prywatności i profilować treści reklam z poziomu swojego konta na Facebooku.
Meta, Inc. posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych i wykorzystuje infrastrukturę techniczną z USA. Przystąpił jednak do programu EU-US-Privacy Shield, co zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez europejskie prawo. Facebook otrzymał od Komisji Europejskiej certyfikat potwierdzający zgodność warunków ochrony z wymogami UE.